• Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu quy định của trường
  • Giấy chứng nhận sức khỏe
  • 01 Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 3×4 và xác nhận của địa phương nơi cư trú)
  • 01 bản sao giấy khai sinh
  • 01 bản sao chứng minh nhân dân
  • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
  • 02 ảnh cỡ 4×6 & 02 ảnh 3×4 chụp theo kiểu chứng minh nhân dân có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của học viên ở mặt sau (ảnh chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký học)
  • 01 Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS trở lên (công chứng)