Đội ngũ giảng viên Mai Academy

 • PHẠM THỊ THANH TÂM
 • ĐOÀN THỊ MỸ KIỀU
 • PHẠM THỊ THANH TÂM

  Giảng viên phun xăm thẩm mỹ
  • Chứng chỉ phun xăm thẩm mỹ
  • Chứng chỉ đào tạo giảng viên phun xăm thẩm mỹ
  • Kinh nghiệm 5 năm trong ngành phun xăm thẩm mỹ
  • Đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi phun xăm thẩm mỹ trong và ngoài nước
 • ĐOÀN THỊ MỸ KIỀU

  Giảng viên makeup chuyên nghiệp
  • Chứng chỉ đào tạo giảng viên makeup
  • Kinh nghiệm 5 năm trong ngành trang điểm hóa trang
  • Đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi makeup trong và ngoài nước
  • Đào tạo hơn 1500 chuyên viên trang điểm thành công tại các show diễn