Tổng hợp

Tuyên Quang có 2 xã thuộc diện phải sắp xếp lại

Xã Hồng Lạc và Vân Sơn của huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) thuộc diện phải sắp xếp do không đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích.
Xã Hồng Lạc (Sơn Dương) là ĐVCH cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. (Ảnh minh họa)
Xã Hồng Lạc (Sơn Dương) là ĐVCH cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. (Ảnh minh họa)

Ngày 9/10, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành kế hoạch về xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Tuyên Quang có 2 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là xã Hồng Lạc và Vân Sơn thuộc huyện Sơn Dương do không đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô, dân số và diện tích.

Tuyên Quang còn có các ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp (do các huyện, thành phố rà soát, đề xuất nếu có) giai đoạn 2023-2025 theo quy định.

Trong triển khai thực hiện, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu phải đảm bảo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; tuân thủ đúng các quy định pháp luật và hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan về sắp xếp ĐVHC.

UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố xây dựng, hoàn thiện Phương án tổng thể sắp sắp xếp ĐVHC và hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023- 2025, trình thông qua các cấp có thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục quy định.

Trước đó, năm 2020, huyện Sơn Dương có 4 đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lại thành 2 đơn vị hành chính mới thuộc huyện.

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button